Profil Dan Sejarah Kehidupan Kenabian Nabi Muhammad Shallallau Alaihi wa Sallam Bag. I, Keyakinan Seorang Pendeta Bernama Buhaira Dalam Injil Barnabas, Bahwa Muhammad Adalah Seorang Nabi Sesudah Nabi Isa Al – Masih Serta 4 Orang Yang Pertama Kali Memeluk Islam

Posted: 14 Juni 2011 in Rasulullah Nabi Muhammad
Tag:, , , , , , , , , , , , ,
https://tausyah.wordpress.com/Bismillah

Bissmillah

sambungan dari kisah Masa Kecil Nabi Muhammad sebelumnya..

Pada suatu  kali, Muhammad  kecil turut  berdagang  bersama  pamannya,   Abu  Talib,  ke Syam. Muhammad  mulai  mengenal  pasar- pasar, berjalan  bahumembahu  dengan  pedagang-pedagang lainnya. Di suatu  dataran  tinggi di Syam, tinggallah  seorang   pendita  bernama Buhaira. Ia memperhatikan   setiap orang yang  lalu dan pergi  ke  daerahnya  itu.  Ia seorang yang amat  tekun beribadat menyembah  ALLAH sebagai pengikut nabi Isa Al – Masih yang  masih lurus ajarannya,  serta membaca  kitab- kitab lama.   Di  antaranya  ia   membaca Injil  Barnaba,   dimana   tertulis   bahawa  Nabi Isa  al-Masih  pernah   berkata, bahawa akan  datang  seorang Rasul   sesudahku  bernama  Ahmad,  dan apabila  Rasul  yang bernama Ahmad ini berjalan akan dilindungi oleh awan.

Pada suatu hari  Pendita  Buhaira  melihat serombongan kafilah  Arab datang  menuju   Syam   yang  selalu   diikuti   oleh awan  di  atasnya. Kafilah  ini didatanginya,  dipersilakannya  mampir  di rumah   kediamannya.   Kafilah  ini  adalah kafilah   yang   dipimpin  oleh   Abu  Talib, dimana  Muhammad    turut serta  di dalamnya. Pendita   Buhaira   memperhatikan   gerak- gerik   anak  yang  bernama   Muhammad  itu, akhirnya  ia  yakin  bahawa anak itulah yang akan diutus  Allah menjadi  Nabi dan Rasul  sesudah Isa al-Masih  a.s.  memberi nasihat  kepada Abu  Talib  agar  anak  ini dijaga   baik   baik,  jangan  terlengah  dari penjagaan,  sebab ia  kelak  akan menjadi seorang maha penting. Dengan  nasihat  dan  keyakinan   Pendita Buhaira   ini, Abu  Talib    semakin  cinta terhadap  anak  saudaranya   yang bernama   Muhammad  ini.   Bukan    saja cinta,  melainkan ditambah    dengan  perasaan harap  dan hormat.Begitulah   Muhammad   hidup   di   tengah- tengah  kaumnya    semakin   menjadi dewasa,  dengan   sifat   dan  akhlak   yang  indah,  sehingga   menjadi   satu  teladan dan   buah bibir setiap orang. Tersiarlah bahawa  ia  seorang pemuda yang  boleh dipercayai,   yang  hidup dari perdagangannya   penuh   dengan  berkat, sehingga  banyak   pedagang-pedagang besar yang ingin menjadikan Muhammad sebagai   pelaksana   atau   pembantunya. Yang  pertama melamar  Muhammad  untuk  jabatan  ini  ialah   seorang pedagang   wanita yang kaya raya bernama Khadijah  binti Khuailid, seorang janda  muda yang  ayu pula.  Muhammad dijadikannya sebagai  yang membantunya dalam berdagang.  Dalam perdagangan   ini  Muhammad  mendapatkan   keuntungan   dan  simpati yang   luarbiasa   ke mana  saja  dia   pergi berdagang. Khadijah  yang pada  mulanya  hanya  sekadar  percaya  terhadap Muhammad,  lama-lama  berubah menjadi hormat dan kagum,  akhirnya jatuh cinta kepadanya,  sekalipun  umurnya jauh  lebih  tua dari Muhammad.. Akhirnya   terjadilah   perkahwinan   antara  keduanya, satu  perkahwinan  yang amat indah   dan  ideal   sekali,   penuh  dengan rasa  saling  mencintai, hormat- menghormati dan percaya-mempercayai.

Khadijahlah   isteri  yang  paling  dicintai Rasulullah.  Rasulullah tidak  pernah kahwin  lain  semasa Khadijah  hidup. Dialah orang        yang  pertama   masuk Islam,    ibu    untuk    semua   anak   anak Rasulullah   selain   Ibrahim,   ialah   wanita pertama  yang   masuk  Syurga,   yang membela   Rasulullah  dengan jiwa,  harta dan    cintakasihnya di saat  Rasulullah mendapat  tentangan   dari  kaumnya. Ketika    Khadijah    meninggal,    Rasulullah sedih   sesedih-sedihnya sehingga tahun kematian Khadijah ini dinamai  Rasulullah tahun sedih. Umur   empat puluh     tahun    Muhammad diangkat   Allah  Ta’ala menjadi   Nabi   dan RasulNya,   lalu   menyebarkan   segala wahyu  yang diturunkan Allah  kepadanya dengan  perantaraan   Malaikat   Jibril  a.s. Tiga tahun  lamanya  ajaran atau wahyu yang  diterimanya   ini  disiarkan   dengan diam-diam    dan   sembunyi-sembunyi sehingga  yang  beriman  hanyalah  orang- orang yang  dekat kepada Rasulullah  saja iaitu   Khadijah,  Abu  Bakar,  Ali  bin  Abu Talib,    Zaid    bin  Haritsah    (budak    yang dijadikan   anak  angkat kesayangan Rasulullah),  iaitu bapak  Usamah.

Keempat  manusia  pertama yang  masuk Islam  ini menjadi  lambang  Agama Islam sampai   hari   kiamat.    Khadijah    adalah seorang  wanita,   iaitu  wanita   yang pertama  masuk Islam.  Abu Bakar  adalah seorang   tua   yang  dalam  akal  dan pemikirannya    lambang    seorang cendekiawan   atau  intelek.   Ali   bin  Abu Talib adalah  seorang  anak atau pemuda, sedang Zaid  bin  Haritsah  adalah  seorang budak.  Jadi    Agama    Islam    itu    dapat diterima  oleh  kaum  wanita,  cerdik pandai,  anak muda   serta  golongan   budak dan segala kalangan pada masa itu.

Setelah  tiga  tahun    berdakwah    secara sembunyi-sembunyi    (diam-diam),    dan mendapat  beberapa orang  pengikut  yang masih   sedikit    jumlahnya,    lalu  Allah memerintahkan  agar  berdakwah   secara terbuka  atau   terangterangan.   Maka   di saat  itu  timbullah tentangan-tentangan. Rasulullah   memerintahkan    manusia untuk    menyembah   Allah    saja,   harus meninggalkan  tuhan-tuhan  mereka yang berupakan  berhala-berhala  dan lain-lain sembahan.  Rasulullah memerintahkan mereka   agar   meninggalkan      segala kejahatan   dan  mengerjakan  kebaikan. Rasulullah  mereka tentang,    mereka musuhi,    mula-mula    dengan   kata-kata, kemudian    dengan   maki-makian, penghinaan,    ancaman-ancaman,   dan pembunuhan-pembunuhan.  Dua      belas tahun  lamanya  Rasulullah dan  pengikut-pengikut   beliau   yang    masih   sedikit jumlahnya   itu   bekerja,  berdakwah  dan menyeru   mereka    di tengah-tengah segala    penghinaan,   dan  penganiayaan itu. Kerana   jumlah     mereka      masih     amat sedikit,    mereka   tidak  mempunyai kekuatan,    sedangkan    musuh-musuh mereka  amat  banyak  dan  kuat,   maka Allah  perintahkan  kepada  RasulNya dan para    pengikutnya    agar    bersabar   dan tabah   menahankan    ancaman   dan penganiayaan  ini. Bagaimana  kesabaran dan  ketabahan   Rasulullah   dan   para sahabat  beliau,  sudah sama kita  ketahui dengan  membaca  sejarah   beliau    dan para sahabat yang lengkap.

Akhirnya   Rasulullah   dan   pengikutpengikut  beliau  diizinkan  Allah berhijrah meninggalkan   kampung   halaman mereka.   Sebagaimana    mereka diperintahkan    Rasulullah  pindah  ka Habasyah    (Ethiopia)   dan  sebahagian lainnya  ke Madinah.  Rasulullah  bersama Abu  Bakar   as-Siddiq   pun   diperintahkan Allah meninggalkan  kota Makkah,  kerana sudah   berdiri   gerombolan   pemuda- pemuda   Quraisy  yang  akan  membunuh beliau di mana  saja  beliau diketemukan. Di   Madinah   Rasulullah     mendapatkan pengikut  yang makin  lama  makin  ramai jumlahnya.   Di  antaranya  pemuda- pemuda yang  ahli  bertempur atau ahli- ahli   perang, iaitu kaum Ansar. Kerana mendapatkan  pengikut,    maka    musuh- musuh   golongan   Quraisy   menjadi semakin marah. Mereka  menyusun suatu kekuatan pasukan  yang akan menyerang Muhammad    s.a.w.  dan  para  pengikut beliau ke kota Madinah. Barulah  di saat  itu  Allah  memerintahkan Rasulullah  dan  pengikut-pengikut  beliau kaum    Muslimin   supaya    bersiap-siap untuk    melawan   atau    bertempur,   bila diserang    oleh    musuh-musuh    mereka. Sekalipun    dengan   jumlah    yang  amat kecil   dan  musuh   dengan  jumlah   yang amat  besar,  mereka  akan   menentang musuh-musuh  yang  datang menyerang. Terjadilah   perang   pertama  iaitu   perang Badar    yang   amat    masyhur    itu. Rasulullah  dan kaum  Muslimin  menang, dengan kemenangan yang pertama.

https://tausyah.wordpress.com

Komentar
 1. […] Profil Dan Sejarah Kehidupan Kenabian Nabi Muhammad Shallallau Alaihi wa Sallam Bag. I, Keyakinan Se… […]

  Suka

 2. […] Profil Dan Sejarah Kehidupan Kenabian Nabi Muhammad Shallallau Alaihi wa Sallam Bag. I, Keyakinan Se… […]

  Suka

 3. […] sabarnya Ibuku melalui liku-liku kehidupan. Sebagai seorang wanita karier seharusnya banyak alasan yang bisa dilontarkan Ibuku untuk […]

  Suka

 4. […] yang kuat dan masih bertenaga. Jika sekiranya pelaku zina itu sudah dihinggapi HIV selepas perzinaannya, T4 Limfosit akan diserang oleh HIV AIDS yang akan menyebabkan sel-sel T4 Limfositnya musnah […]

  Suka

 5. […] sabarnya Ibuku melalui liku-liku kehidupan. Sebagai seorang wanita karier seharusnya banyak alasan yang bisa dilontarkan Ibuku untuk […]

  Suka

 6. […] sebuh Museum di Inggris , terdapat tiga potongan batu tersebut yang berasal dari Ka’bah serta pihak Museum tersebut juga mengatakan bahwa […]

  Suka

 7. […] sebuh Museum di Inggris , terdapat tiga potongan batu tersebut yang berasal dari Ka’bah serta pihak Museum tersebut juga mengatakan bahwa […]

  Suka

 8. […] memakai celana jeans seumpama wanita kufur hanya saja ditambah dengan jilbab yang melingkari wajah-wajah mereka yang lebih kerap daripada wanita […]

  Suka

 9. […] memakai celana jeans seumpama wanita kufur hanya saja ditambah dengan jilbab yang melingkari wajah-wajah mereka yang lebih kerap daripada wanita […]

  Suka

 10. […] sabarnya Ibuku melalui liku-liku kehidupan. Sebagai seorang wanita karier seharusnya banyak alasan yang bisa dilontarkan Ibuku untuk […]

  Suka

 11. […] ia adalah seorang raja yang teramat mulia lagi agung gerangannya, seorang Raja yang Alim dan teramat cinta kepada ALLAH dan Rasul-Nya dan senantiasalah orang-orang yang tunduk pada […]

  Suka

 12. […] kami dalam upaya menghentikan sikap tersebut, mengajak manusia kepada al-Qur’an dan as-Sunnah. Demikian juga yang terjadi di berbagai negeri Islam. Ada beberapa orang tertentu yang mengupayakan […]

  Suka

 13. […] kami dalam upaya menghentikan sikap tersebut, mengajak manusia kepada al-Quran dan as-Sunnah. Demikian juga yang terjadi di berbagai negeri Islam. Ada beberapa orang tertentu yang mengupayakan […]

  Suka

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s