Posts Tagged ‘Memeluk Islam’

Adik Ipar Tony Blair

Lauren Booth

Barang kali antum-anty sekalian sudah tau dengan perkabaran seorang ipar dari mantan perdana menteri Inggris Tony Blair yaitu Lauren Booth yang sudah menjadi muslimah, namun bagaimana proses muallafnya Lauren Booth dan itulah yang akan kita beritakan disini.

Kabarnya belum sebulan ia menjadi seorang muallaf yang membuat geger bangsa Inggris serta kalangan Muslim sendiri, diberitakan bahwa Lauren Booth kembali diterpa isu bahwa ia menganut Islam Syi’ah garis keras yang dituding berdasarkan disaat Lauren Booth melakukan perjalanan ke Iran dan mengatakan saat berada disanalah ia menjadi seorang muslim.

Setelah keislamannya juga banyak orang yang beranggapan bahwa dia menjadi seorang muslim hanyalah untuk mencari popularitas alias untuk mencari perhatian publik semata.

Namun untuk menepis semua tuduhan – tuduhan itu, Laura Both malah menulis sebuah surat secara umum kepada publik tentang rasa syukurnya menjadi seorang muslimah yang kemudian suratnya tersebutpun dimuat pada sebuah harian Daily Mail tak berapa lama setelah surat tersebut ditulis. Surat tersebut terdiri dari beberapa bagian, dan berikut adalah kutipan bagian ke-2 dari isi surat tersebut : (lebih…)

https://tausyah.wordpress.com/Bismillah

Bissmillah

sambungan dari kisah Masa Kecil Nabi Muhammad sebelumnya..

Pada suatu  kali, Muhammad  kecil turut  berdagang  bersama  pamannya,   Abu  Talib,  ke Syam. Muhammad  mulai  mengenal  pasar- pasar, berjalan  bahumembahu  dengan  pedagang-pedagang lainnya. Di suatu  dataran  tinggi di Syam, tinggallah  seorang   pendita  bernama Buhaira. Ia memperhatikan   setiap orang yang  lalu dan pergi  ke  daerahnya  itu.  Ia seorang yang amat  tekun beribadat menyembah  ALLAH sebagai pengikut nabi Isa Al – Masih yang  masih lurus ajarannya,  serta membaca  kitab- kitab lama.   Di  antaranya  ia   membaca Injil  Barnaba,   dimana   tertulis   bahawa  Nabi Isa  al-Masih  pernah   berkata, bahawa akan  datang  seorang Rasul   sesudahku  bernama  Ahmad,  dan apabila  Rasul  yang bernama Ahmad ini berjalan akan dilindungi oleh awan.

Pada suatu hari  Pendita  Buhaira  melihat serombongan kafilah  Arab datang  menuju   Syam   yang  selalu   diikuti   oleh awan  di  atasnya. Kafilah  ini didatanginya,  dipersilakannya  mampir  di rumah   kediamannya.   Kafilah  ini  adalah kafilah   yang   dipimpin  oleh   Abu  Talib, dimana  Muhammad    turut serta  di dalamnya. Pendita   Buhaira   memperhatikan   gerak- gerik   anak  yang  bernama   Muhammad  itu, akhirnya  ia  yakin  bahawa anak itulah yang akan diutus  Allah menjadi  Nabi dan Rasul  sesudah Isa al-Masih  a.s.  memberi nasihat  kepada Abu  Talib  agar  anak  ini dijaga   baik   baik,  jangan  terlengah  dari penjagaan,  sebab ia  kelak  akan menjadi seorang maha penting. Dengan  nasihat  dan  keyakinan   Pendita Buhaira   ini, Abu  Talib    semakin  cinta terhadap  anak  saudaranya   yang bernama   Muhammad  ini.   Bukan    saja cinta,  melainkan ditambah    dengan  perasaan harap  dan hormat. (lebih…)

khadijah

khadijah

Khadijah Binti Khuwailid (Khadijah Al-Kubra) Nabi Muhammad saw mengorbankan sebagian besar waktunyadengan meditasi di dalam kesunyian gua Hira. Pada suatu hari,ketika beliau sedang tekun bermeditasi, beliau menerima wahyu yang pertama. Malaikat Jibril mewahyukan kepadanya firmanTuhan yang pertama , yang termaktub dalam Qurtan, surahIqra.

Nabi Muhammad menjadi sangat gelisah mendapatkanpengalaman baru itu, dan sampai di rumah beliau menggigilketakutan, lalu berbaring di tempat tidur, suhu badannya sangattinggi.

Istrinya, Khadijah, menjadi sangat khawatir dengan keadaanyang luar biasa itu. Kemudian, Nabi dirawat dan ditanya sebab kegelisahan itu. Nabi Muhammad saw menceritakan seluruhkejadian tentang pengalamannya dengan wahyu pertama yang terjadi.

Dengan sangat gembira Khadijah memberikan selamat karenasuaminya telah diangkat ke posisi yang tertinggi, menjadi utusanTuhan. Ia berkata, “Bergembiralah, karena Tuhan tidak akanmeninggalkanmu.” Khadijah-lah orang pertama yang memelukIslam, agama baru itu.

Khadijah binti Khuwailid, tergolong dalam keluarga Quraisy, AbdalUzza,menduduki tempat terhormat sebagai istri pertama NabiMuhammad saw. (lebih…)