Arsip untuk 19 Januari 2011

https://tausyah.wordpress.com/Rasulullah-Name-Kaligrafi

Rasulullah

Zainab Binti Muhammad

Zainab   telah    wafat   sejak    15   abad    yang   lalu,    tetapi   dia meninggalkan kenangan terbaik dan menjadi contoh terbaik dalam  hal  kesetiaan   sebagai isteri, keikhlasan  cinta dan ketulusan iman.

Zainab dilahirkan pada tahun 30 setelah kelahiran Nabi SAW. Ketika mencapai usia perkawinan, bibinya, Halah binti Khuwailid, saudara Ummul Mu’minin Khadijah meminang untuk puteranya, Abil Ash bin Rabi’. Semua pihak setuju dan ridha. Zainab binti Muhammad SAW diboyong ke rumah Abil Ash bin Rabi’. [Ibnu Sa’ad menyebutkan bahwa Abil Ash mengawini Zainab sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Imam Adz-Dzahabi berkata : Ini adalah jauh. Kemudian dia berkata : Zainab masuk Islam dan hijrah 6 tahun sebelum suaminya masuk Islam.

Khadijah pergi menemui kedua  suami  isteri  yang  saling mencintai itu dan mendoakan agar keduanya mendapatkan berkah. Kemudian dia  melepas kalungnya  dan menggantungkannya  ke  leher Zainab sebagai  hadiah bagi pengantin. Perkawinan  itu  berlangsung  sebelum turun wahyu kepada ayahnya, Nabi SAW. Ketika cahaya Tuhannya menerangi bumi, Zainab pun beriman. Akan tetapi Abil Ash tidak mudah meninggalkan agamanya. Maka kedua suami isteri itu merasa bahwa kekuatan yang lebih kuat dari cinta mereka berusaha memisahkan antara keduanya. (lebih…)