Posts Tagged ‘sifat sifat allah’

https://tausyah.wordpress.com/Islam-Is-My-Heart

Islam Is My Heart

Assalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh..

Bukanlah ini suatu perkara yang tersembunyi bagi manusia, melainkan telah ALLAH kabarkan sepenuhnya dalam firman-Nya yang agung lagi mulia yaitu Al Qur’an. Dan ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain ALLAH semata, Dia berdiri sendiri dan tidak pula ada baginya sekutu dan kepada-Nya-lah tempat sekalian perkara dunia dan akhirat makhluk-Nya dikembalikan.

Firman ALLAH Ta’ala :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ

Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan Dia”.  Al-Ikhlaash : 001-004.

Sebahagian orang – orang kristen berkata bahwasanya sebutan ALLAH dalam al-kitab kristen adalah sama gerangan dan perkaranya dengan sebutan ALLAH dalam kitab suci Al-Qur’an. Padahal sekali-kali tidaklah mereka mengenal ALLAH, tidak pula mereka beroleh perkabaran perihal sifat-sifat ALLAH Azza wa Jalla, dan tidak pula perihal Asmaul Husna, sedang sebahagian di antara mereka yang lain menghina ALLAH dengan segala perkara yang ada pada mereka. Dan sekali – kali tidaklah yang bathil itu dapat mengalahkan yang Haq, melainkan yang Haq itu adalah senantiasa tetap pada tempatnya jika mereka mengetahui. (lebih…)