Posts Tagged ‘Bersumpah Untuk Mencerai’

Seorang muslim tidak dibenarkan menjadikan talaq sebagai sumpah untuk mengerjakan ini atau meninggalkan itu, atau untuk mengancam isterinya. Misalnya ia berkata kepada isterinya: “Apabila dia berbuat begitu, maka ia tertalaq.”

Sumpah dalam Islam mempunyai redaksi khusus, tidak boleh lain, iaitu bersumpah dengan nama Allah: Demi Allah. Sebab Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: “Barangsiapa bersumpah dengan selain asma’ Allah, maka sungguh ia berbuat syirik.” (Riwayat Abu Daud, Tarmizi dan Hakim)

Dan sabdanya pula: “Barangsiapa bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau diam.” (Riwayat Muslim)