Arsip untuk 5 Juni 2012

https://tausyah.wordpress.com/Rasulullah Muhammad

Rasulullah Muhammad

Sesungguhnya pada masa dimana Rasulullah mengangkat pedangnya adalah karena hendak mempertahankan diri lagi umat muslim dari kezhaliman lagi tekanan bangsa penyembah thagut lagi berhala sedang mereka enggan dengan kehadiran ajaran nabi sehingga mereka bercita-cita hendak membunuh Nabi dan para pengikutnya. Sungguh..telah terperdayalah mereka dengan berhala di atas kepala mereka, sedang segala daya dan upaya mereka untuk menghapus ajaran nabi yang meninggikan derajat kaum wanita pada kala itu. Yang mana mereka menghidupkan bayi laki – laki dan membunuh bayi wanita, sedang wanita dewasa dijadikan budak lagi seumpama wanita hina dina di sisi mereka kecuali wanita – wanita istri-istri pemimpin di antara mereka, dan kemudian gejala rasis di dunia arab yang kala itu meraja lela. Mereka memisahkan golongan orang-orang berkulit putih arab dengan orang – orang berkulit hitam. Dan binasalah sekalian perkara ajaran – ajaran bathil lagi jahiliyah itu dengan hadirnya ajaran Nabi, budak-budak wanita dan budak berkulit hitam dibebaskan lagi ditinggikan derajatnya oleh Nabi sehingga semakin bertambahlah pengikut ajaran Islam kala itu.

Sebuah film dokumenter Islam yang berjudul “The Message” telah menjelaskan kisah nabi walau tiada sepenuhnya sejak kelahiran beliau, melainkan hanya sejak beliau di angkat menjadi nabi dan rasul yang kisahnya teramat bersesuaian dengan apa-apa yang disampaikan didalam Al-Qur’an, sedang film tersebut telah mendapat persetujuan dari Universitas Al – Azhar di Kairo dan Kongres  Shiatul di libanon karena ke akuratan lagi ketepatan kisahnya. Film tersebut tiada menunjukkan sosok Nabi dan para sahabat agar tiada bertentangan dengan ajaran Islam dan hanya isyarat kamera semata, walau dibintang oleh actor non muslim seumpama Antonhy Quinn sebagai Hamza dan Irene Papas sebagai Hindun dan yang lainnya. (lebih…)