Profil Dan Biografi Kehidupan Kenabian Nabi Muhammad Bag.II, Kehidupan Jahiliyah Bangsa Arab Beralih Menjadi Bangsa Yang Beradab, Serta Keimanan Bilal Yang Teguh Dalam Dera Dan Siksaan Umaiyah

Posted: 22 Juli 2011 in Rasulullah Nabi Muhammad
Tag:, , , , , , , , , , , , , ,
https://tausyah.wordpress.com/Pakaian-Nabi-Muhammad

Pakaian Nabi Muhammad

Pertempuran  demi pertempuranpun terjadi,   perang  demi    perang terjadi  antara   Rasulullah  beserta pengikut-pengikut  beliau dengan musuh- musuh  mereka   yang   terdiri   dari berbagai-bagai    golongan   Musyrikin Quraisy,  golongan  Yahudi  dan golongan Munafikin.   Dalam   pada   itu   penyebaran Agama  Islam  diteruskan dengan giatnya. Setiap    orang    Islam  lelaki   atau perempuan,   anak-anak   sekalipun diwajibkan    menyebarkan    ajaran   yang dibawa    Rasulullah    ini    di    mana   saja mereka  berada,   di  pasar,   di   medan perang  dan lain-lain.

Akhirnya   Semenanjung   Arab   yang   luas itu  seluruhnya  dapat  dikuasai    oleh Rasulullah,  sehingga  penyebaran agama semakin meluas, dan sebelum  Rasulullah meninggal    dunia   dalam   umur   enam puluh tiga  tahun,  hampir  seluruh  bangsa Arab   sudah   memeluk   Agama  Islam, selain beberapa orang dan  golongan  saja yang   tetap   beragama    Yahudi   atau Nasrani.   Lebih-lebih   lagi  sesudah  kota Makkah    dapat   direbut    kembali    pada tahun   6  H.,  musuh-musuh  besar Rasulullah    berubah   menjadi    sahabat- sahabat   kental    dan pejuang-pejuang Islam yang terkenal sampai hari  ini.Setelah  bangsa Arab  yang bebal,  jahat dan  kejam  itu    masuk    Agama    Islam, berubahlah    segala    keadaan    mereka. Berubah kepercayaan,   berubah  akhlak dan  budi pekerti   mereka,  menjadi   satu bangsa   sekalipun   kecil  tetapi   bersatu, sehingga    mereka dapat    mengalahkan bangsa-bangsa  besar   sekalipun.   Agama Islam   tersebar  ke   timur   dan  ke barat,  adalah    sebagai    akibat    dan ketinggian akhlak    dan   budi pekerti    dan    tentara- tentara Islam  yang  menduduki  berbagai- bagai   daerah.   Rahasia   dan kemenangan demi kemenangan yang mereka capai itu adalah  terletak  pada akhlak  mereka,  dan juga terletak  pada kerusakan  akhlak atas tentara   yang  menjadi   musuh   mereka.

Rakyat  banyak,   laki-laki  perempuan menjadi lebih  senang  dan  terjamin keamanan   mereka   di   bawah  tentera Islam   daripada   di  bawah  pemerintahan atau tentera Rumawi atau  Persia,  yang memang  tentera-tentera yang  amat kejam tidak punya  perikemanusiaan. Bangsa-bangsa  yang  sudah  masuk Agama  Islam  itu  mempelajari  Kitab  Suci al-Quran,  membaca  dan menghafalkannya,  sehingga  dalam  masa hanya  satu  abad  saja,   semua   bangsa- bangsa itu  menjadi  bangsa-bangsa yang berbahasa  Arab,  bahasa   al-Quran.

Sungguh   al-Quran   ini  selain   Kitab   Suci yang  menjadi  sumber  kepercayaan  dan hukum  ummat   Islam,   juga   merupakan mukjizat  terbesar   sampai   hari   ini  dan sampai  hari kiamat nanti. Ada kemungkinan  al-Quran  ini akan dipelajari dan   dibaca    oleh  manusia   di   seluruh dunia,   kerana    indahnya,    hebat  isinya dan  satu    Kitab    Suci   yang   tidak    ada keraguan padanya. Bangsa-bangsa   Barat   yang  sejak   abad pertengahan  berhasil  menjajah  bangsa- bangsa  Timur   yang    beragama  Islam, mencuba   menghancurkan  Agama   Islam dengan politik     kolonialisme  dan kristenisasi   dalam   masa   berabad-abad lamanya,  tidak  berhasil mengkristenkan ummat  Islam.  Sangat nyata keunggulan Agama Islam ini Akhirnya  sesudah perang  dunia  kedua,  ummat   Islam terjajah  berhasil mencapai kemerdekaan.  Bangsa-bangsa  Barat mulai sedar,  mulai  tertarik kepada Islam,  mereka  pelajari,  lalu  banyak diantara  mereka   masuk  menjadi pemeluk  Agama Islam.

BILAL

Telah   datang  seorang  tamu  ke   rumah Umaiyah   bin  Khalaf  ketika   dia   sedang berada   di  rumahnya   menghirup   udara pagi yang nyaman.

“Belum sampai kabar kepadamu?”  tanya tamu itu.

“Kabar    apakah   itu?”    jawab    Umaiyah dengan heran.

“Aku   melihat    dengan   mata    kepalaku sendiri, bahawa budakmu  yang bernama Bilal,   sering   sekali   datang  ke  rumah  si Muhammad di waktu malam dengan sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang   di waktu siang  hari,  kiranya  engkau  lengah tak mengetahuinya.   Melihat   gerak-gerik dan air mukanya,  rupanya  dia  masuk ke agama baru yang  dibawa  Muhammad  itu dan  meninggalkan agama kita, bererti mengenyahkan   Tuhan   Lata   dan    Uzza (berhala).”

“Apakah    benar   khabarmu  ini?”    tanya Umaiyah  dengan cepat.  “Cukupkah bukti buktinya?” tanyanya pula.

“Tentu,  ini bukan  khabar  bohong,  justru itulah    sebabnya   saya    datang,   untuk memberitahu   kamu   kalau   kalau   kamu belum       tahu,  agar engkau bertindak segera  terhadap  budakmu  itu,   jangan mencemarkan nama  kita   yang  menjadi tuan-tuan  yang  berbudak belian, sehingga nama kita akan  rusak kerananya,” jawab tamunya pula.

Dengan hati  yang mengkal  dan  marah, Umaiyah  kembali  ke  rumahnya  seakan- akan     tidak tahu apa  yang   harus dilakukannya, kerana sangat marahnya. Tidak  lama  kemudian,  Bilal  pun datang, lalu berdiri  di hadapan Umaiyah  dengan agak   takut-takut   tampaknya. Dengan marah  besar, Umaiyah  lalu berkata kepada Bilal:   “Khabar buruk sudah sampai  kepadaku,   tentang  dirimu. Jangan  engkau   bersembunyi   sembunyi diri    kepadaku.    Sekarang   mengakulah terus terang, benar tidaknya khabar  itu. Engkau sering  pergi   ke  rumah Muhammad    di   waktu    malam.    Engkau sudah terperosok  memasuki  agama baru yang  dibawa  Muhammad, serta meninggalkan Tuhanmu  Lata dan Uzza!”

Bilal   menjawab  dengan   tenang:    “Bila tuan  sudah  mendengar khabar   itu   dan telah   mengetahui   akan   keadaanku   ini, maka  aku  pun tidak     akan menyembunyikan   hal   itu   lagi.   Memang aku  sering   kerumah    Muhammad,    aku percaya bahawa  dia  adalah  Rasul  Allah, aku  beriman  dengan  agama yang dibawanya, iaitu Agama Islam yang  suci murni.”

“Tidakkah   engkau  tahu,”   kata   Umaiyah kepada  Bilal,   “bahawa    engkau  adalah budak  belianku?    Sejak  engkau  kubeli dengan  wangku, engkau  adalah  barang kepunyaanku. Aku berkuasa atas  seluruh tubuh    dan   jasadmu.  Engkau    tidak berhak   dan    berkuasa  apa-apa   untuk melanggar   keinginan   dan  kemahuanku atas dirimu, walau  dengan  cara bagaimana  sekalipun!”

Bilal   menjawab:   “Memang  aku  adalah budak  dan tawananmu.   Ini  tidaklah kubantah.  Kalau   aku  kau   perintahkan mengarungi       lautan pasir  yang  luas didalam  keadaan  gelap-gulita  sekalipun, akan    kujalankan.    Bila   aku   diperintah untuk mengangkat   batu besar    yang seberat-beratnya,   akan   kuangkat  juga. Tetapi  akal  dan  fikiranku,  keimanan  dan kepercayaanku,  bukan menjadi  hak dan milikmu,   bukan  termasuk   barang  yang engkau beli  dariku.  Itu  tidak  akan dapat kau  beli    dan    kuasai.    Bahaya   apakah terhadap  dirimu,  sekalipun  aku beriman dengan  imanku,   aku  berislam   dengan Islamku?   Biarkanlah   aku   beriman   dan berislam,    sebab   hal   itu tidak    akan mengurangi    akan   kerja   dan   tugasku terhadap  dirimu.

Dengan marah  yang  makin   memuncakbernyala-nyala,  Umaiyah  berkata dengan suara yang keras:  “Dan  hujung rambutmu  yang paling   atas sampai   ke tapak kakimu  yang  paling bawah, adalah kepunyaanku,  jasad dan tubuhmu,  akal dan  fikiranmu,  darah dan dagingmu,  itu semuanya  kepunyaanku dan  harus tunduk  kepada apa yang  kuingini.  Kalau engkau tidak   segera  kembali ke agamaku, sekarang   juga   engkau  akan aku  seksa   sehebat-hebat  dan  sesakit- sakitnya!”

Seperti  seekor  harimau  akan  menerkam mangsanya,  Umaiyah  melompat mencekik  leher  Bilal,  kedua tangan dan kakinya  lalu diikat erat-erat. Anak  nakal kota  Makkah   lalu  dipanggil, diperintahkan   memperolok-olok  dan melempari   Bilal   dengan  batu.   Umaiyah lalu   meninggalkannya  dalam  keadaan yang demikian.

Siangnya,   Umaiyah  kembali menyiksanya   lagi.    Tampak    ketetapan hati   dan  iman   yang  ada  dalam   dada Bilal,   sekalipun   sudah  mengalami   azab dan  seksa yang terlalu  kejam,  sehingga seluruh   tubuhnya   bengkak    dan  luka- luka.   Sungguh  seksa   yang   bagaimana juga ngeri   dan  pedihnya terhadap seorang  yang  sudah demikian  kukuh  dan kuat  iman dan keislamannya, tidak akan berpengaruh  apa apa  terhadap keimanan   dan  keislamannya   itu.   Allah yang  selalu  tampak oleh  hati  dan kalbu yang penuh   iman   itu,   telah  dapat menahan kepedihan   siksa  yang demikian    ngerinya,    seakan-akan  tidak terasa samasekali.

Sungguh  luarbiasa  manisnya   Islam   dan indahnya Islam,  sehingga  keindahan  dan kemanisannya  itu  dapat  menahan   segala cobaan walaupun  bagaimana  juga hebat dan dahsyatnya.

“Sekarang kamu boleh  pilih,  akan  tetap diazab  dan diseksa  atau  segera  kembali menyembah  Lata dan  Uzza, meninggalkan  agama Muhammad!”  kata Umaiyah kepada Bilal.

Dengan pandangan mata  yang  bersinar tajam, menandakan  kesediaannya  untuk menerima   seksaan yang  bagaimana juga,   walau sampai mati sekalipun, ia menentang   mata   Umaiyah  dengan pandangan  ejekannya,   kata-kata Umaiyah itu dijawabnya:      “Sekalipun anak panah beracun  engkau tusukkan  ke dadaku,    pedang    yang   tajam   engkau sembelihkan   ke  leherku,   engkau   tidak akan dapat menguasai  dan  memerintah akal    dan  fikiranku,    tidak    akan  dapat mengubah   iman dan Islamku yang sudah        terpetri;              kekuasaanmu  yang bagaimana   juga  kuatnya,  hanya  akan mengenai  badan dan tubuhku,  pantang akan  dapat  mengubah    ketetapan  hati dan agamaku.”

Dia   terhenti berkata-kata.  Kemudian dari mulutnya  keluar beberapa  patah    kata-kata:    “Ahad…! Ahad…    !”*  menegaskan,   bahawa  dia tetap    dengan  Tuhan   yang   Maha    Esa, tidak    akan  menyembah  Tuhan  selain Yang  Maha  Esa itu.

https://tausyah.wordpress.com/

Komentar
 1. […] Profil Dan Biografi Kehidupan Kenabian Nabi Muhammad Bag.II, Kehidupan Jahiliyah Bangsa Arab Beralih… […]

  Suka

 2. […] Profil Dan Biografi Kehidupan Kenabian Nabi Muhammad Bag.II, Kehidupan Jahiliyah Bangsa Arab Beralih… […]

  Suka

 3. […] banyak bukti keagungan dan kekuasaan ALLAH SWT yang menyebar di luar angkasa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Neil […]

  Suka

 4. […] Dan Planet Bumi Menggantung Di Area Yang Sangat Gelap Di Angkasa Apr2 Telah banyak bukti keagungan dan kekuasaan ALLAH Subhana wa Ta’ala yang menyebar di luar angkasa. Sebagaimana yang kita […]

  Suka

 5. […] ingkar terhadap ajaran agamanya melainkan adalah ketidak tahuan lagi ketidak fahamannya atas hukum syaria’at ajaran agama atas diri-diri mereka, sebahagian mereka adalah cenderung menurut jika […]

  Suka

 6. […] ingkar terhadap ajaran agamanya melainkan adalah ketidak tahuan lagi ketidak fahamannya atas hukum syaria’at ajaran agama atas diri-diri mereka, sebahagian mereka adalah cenderung menurut jika […]

  Suka

 7. […] menyempunakan shalat-nya yang kurang (yang tertinggal), lalu salam, kemu-dian sujud sahwi dua kali dan salam […]

  Suka

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s