Azab Bagi Ummat Nabi Isa Al Masih Alahis Salam (Nasrani), Berlutut Selama Seribu Tahun Lamanya Dihadapan ALLAH Ta’ala Pada Hari Kiamat

Posted: 9 Februari 2011 in Nabi & Rasul
Tag:, , , , , , , , , ,
https://tausyah.wordpress.com/3d-Islami-Art

3d Islami

Abdullah berkata, Saya mendengar Abu Burdah menceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz dari ayahnya Abu Musa al-Asy’ari, dia berkata, Rasulullah saw. Bersabda, “Jika hari kiamat tiba, maka para nabi dan umatnya diseru.

Maka diserulah Isa. Allah telah menuturkan nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya dan Isa pun mengakuinya.

Allah berfirman, “Hai Isa putra Maryam, ingatlah akan nikmat-Ku yang diberikan kepadamu dan kepada ibumu.’

Kemudian Allah berfirman, `Adakah kamu mengatakan kepada manusia, `Jadikanlah aku dan ibuku dua tuhan selain Allah.” Isa menolak bahwa dirinya mengatakan demikian. Lalu ditampilkan kaum Nasrani dan ditanya.

Maka mereka menjawab, `Benar, Isa menyuruh kami berbuat demikan.’ Nabi bersabda, `Maka rambut Isa menjadi panjang. Lalu setiap malaikat memegang sehelai rambut kepala dan bulu tubuh Isa.Kemudian Isa menjadikan kaum Nasrani duduk menekuk lutut dihadapan Allah selama seribu tahun sebelum ditegakkan  hujjah yang mengalahkan mereka, diangkat ke tiang salib dan digiring ke neraka,’

“Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: “Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: “Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?”

Isa menjawab: “Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakannya maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau.  Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang gaib-gaib“.

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan) nya yaitu: “Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu“, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka.

Maka setelah Engkau wafatkan (angkat) aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu. Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  (al-Maa-idah:116-118)

https://tausyah.wordpress.com

Komentar
 1. […] Azab Bagi Ummat Nabi Isa Al Masih Alahis Salam (Nasrani), Berlutut Selama Seribu Tahun Lamanya Dihad… […]

  Suka

 2. […] Azab Bagi Ummat Nabi Isa Al Masih Alahis Salam (Nasrani), Berlutut Selama Seribu Tahun Lamanya Dihad… […]

  Suka

 3. […] Azab Bagi Ummat Nabi Isa Al Masih Alahis Salam (Nasrani), Berlutut Selama Seribu Tahun Lamanya Dihad… […]

  Suka

 4. […] serukan atas kamu dan janganlah kamu mengenakan pakaian dunia yang menyebabkan kamu akan memakai pakaian ahli neraka kelak. Sesungguhnya pakaian wanita didunia adalah menjadi gambaran bagi wanita itu […]

  Suka

 5. […] Komentar Terakhir Hakikat Cara Berpakaian Dalam Perkara Aurat Wanita, Pakaian Wanita Kafir, Wanita Kufur, Wanita Jahiliyah Dan Wanita Muslimah, Serta Pakaian Wanita Ahli Surga Dan Wanita Ahli Neraka « Tausiyah In Tilawatun Islamiyah pada Mengenai Rukun Akad Nikah, Syarat – Syarat, Mahar (Mas Kawin) Dan Walimatul ‘Ursy (Resepsi Pernikahan)Hakikat Cara Berpakaian Dalam Perkara Aurat Wanita, Pakaian Wanita Kafir, Wanita Kufur, Wanita Jahiliyah Dan Wanita Muslimah, Serta Pakaian Wanita Ahli Surga Dan Wanita Ahli Neraka « Tausiyah In Tilawatun Islamiyah pada Sejarah Singkat Suka Duka Kenabian Muhammad Saw Bag. II, Penentangan Kafir Qureys Pada Awal Kenabian Beliau, Dan Dimulainya Masa Peradaban IslamHakikat Cara Berpakaian Dalam Perkara Aurat Wanita, Pakaian Wanita Kafir, Wanita Kufur, Wanita Jahiliyah Dan Wanita Muslimah, Serta Pakaian Wanita Ahli Surga Dan Wanita Ahli Neraka « Tausiyah In Tilawatun Islamiyah pada Azab Bagi Ummat Nabi Isa Al Masih Alahis Salam (Nasrani), Berlutut Selama Seribu Tahun Lamanya Dihad… […]

  Suka

 6. […] serukan atas kamu dan janganlah kamu mengenakan pakaian dunia yang menyebabkan kamu akan memakai pakaian ahli neraka kelak. Sesungguhnya pakaian wanita didunia adalah menjadi gambaran bagi wanita itu […]

  Suka

 7. […] hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, […]

  Suka

 8. […] oleh Allah. Maka dari itu, jika di padukan antara beratnya kebenaran pada jiwa manusia plus cara dakwah yang keras lagi kaku, ini berarti menjadikan manusia se­makin jauh dari panggilan dakwah, […]

  Suka

 9. […] Allah. Maka dari itu, jika dipadukan antara beratnya kebenaran pada jiwa manusia plus cara dakwah yang keras lagi kaku, ini berarti menjadikan manusia se­makin jauh dari panggilan dakwah, […]

  Suka

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s