Perempuan yang Dicerai Tetap Tinggal di Rumah Suami Selama dalam Iddah

Posted: 8 Juni 2010 in Cerai
Tag:,

Dalam syariat Islam, perempuan yang dicerai wajib tetap tinggal di rumah suaminya selama dalam iddah. Dia diharamkan keluar rumah, dan suami diharamkan mengeluarkan bekas isterinya itu dari rumah tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan.

Hal ini disebabkan suami, selama dalam iddah, masih diperkenankan merujuk dan mengembalikan isteri kepada perlindungan perkahwinan untuk sekali lagi –apabila talaq ini baru satu atau dua kali. Sedang tinggalnya seorang isteri di dalam rumah suami sangat memungkinkan untuk membangkitkan perasaan suami dan mengingat-ingat serta berfikir sebelum habis iddah itu, dan sebelum berakhirnya bulan-bulan iddah dimana perempuan diperintahkan supaya menunggu guna mendapatkan suatu keyakinan bersihnya rahim serta melindungi hak suami dan kehormatan isteri. Sebab hati selalu berubah, fikiran selalu baru, seorang yang sedang marah kadang-kadang menjadi rela, orang yang naik pitam kadang-kadang menjadi dingin dan orang yang benci kadang-kadang menjadi cinta. Sehubungan dengan persoalan perempuan yang dicerai ini, Allah s.w.t. telah berfirman dalam al-Quran sebagai berikut:

“Dan takutlah kamu kepada Allah, Tuhanmu. Jangan kamu usir mereka itu dari rumah-rumah mereka dan jangan sampai mereka itu keluar rumah, kecuali apabila mereka berbuat kejahatan yang terang-terangan; dan yang demikian itu adalah batas-batas ketentuan Allah, dan barangsiapa melanggar batas-batas ketentuan Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim pada dirinya sendiri; kamu tidak tahu barangkali Allah akan mengadakan hal baru sesudah itu.” (at-Thalaq: 1)

Kalau perceraian antara suami-isteri itu satu hal yang tidak mungkin dielakkan lagi, maka yang dituntut dari kedua belah pihak supaya perceraiannya itu dilakukan dengan baik, tidak menyakitkan, tidak bikin-bikin dan tidak mengabaikan hak. Firman Allah:

“Tahanlah mereka dengan baik atau cerailah mereka dengan baik pula.” (at-Thalaq: 2)

“Maka tahanlah dengan baik atau lepaslah dengan baik pula.” (at-Thalaq: 299)

“Untuk perempuan-perempuan yang dicerai harus diberi hiburan (mata’) dengan baik, sebagai kewajiban atas orang-orang yang taqwa.” (al-Baqarah: 241)

Komentar
 1. […] dikenal sebagai pribadi yang santun, rendah hati, dan istiqamah melaksanakan shalat lima waktu. Para penggemar sepakbola dunia tentu sudah tak asing dengan nama […]

  Suka

 2. […] dikenal sebagai pribadi yang santun, rendah hati, dan istiqamah melaksanakan shalat lima waktu. Para penggemar sepakbola dunia tentu sudah tak asing dengan nama […]

  Suka

 3. […] persis bagaimana ujung dari proses pemurtadan tersebut, terdapat banyak anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih polos agamanya menerima paket injil tersebut dengan begitu mudahnya. Untuk itu, […]

  Suka

 4. […] Komentar Terakhir Video Penampakan Pemurtadan Oleh Para Missionaris Kristen Di Situs Video Youtube, Mereka Memberikan Paket Injil Secara Gratis Dan Mengincar Masyarakat Pelosok Juga Pedesaan Untuk Dimurtadkan « Tausiyah In Tilawatun Islamiyah pada Islam Memelihara NasabVideo Penampakan Pemurtadan Oleh Para Missionaris Kristen Di Situs Video Youtube, Mereka Memberikan Paket Injil Secara Gratis Dan Mengincar Masyarakat Pelosok Juga Pedesaan Untuk Dimurtadkan « Tausiyah In Tilawatun Islamiyah pada Bersumpah Untuk Mencerai Hukumnya HaramVideo Penampakan Pemurtadan Oleh Para Missionaris Kristen Di Situs Video Youtube, Mereka Memberikan Paket Injil Secara Gratis Dan Mengincar Masyarakat Pelosok Juga Pedesaan Untuk Dimurtadkan « Tausiyah In Tilawatun Islamiyah pada Perempuan yang Dicerai Tetap Tinggal di Rumah Suami Selama dalam Iddah […]

  Suka

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s